Psykoterapi

Mennesker har brug for at blive set og mødt.....
...ikke at blive iagttaget og vurderet.....

 

Hvad er psykoterapi?

 

Psykoterapi er en behandlingsform som består af tilbagevendende samtaler. Et terapi forløb kan strække sig fra et par uger til flere år. Psykoterapi bygger på en slags samarbejdskontrakt mellem terapeuten og klienten. Ikke alene er klientens livssituation omdrejningspunktet for terapien, formålet med psykoterapi er også at klienten selv løser sine problemer og udfordringer gennem selverkendelse.

Psykoterapi kan hjælpe mange mennesker.

Fx hvis du ønsker hjælp til personlig udvikling, eller slet og ret til at komme videre i dit liv. Man kan fx være i en krise (skilsmisse, stress, sorg) og har brug for hjælp. Men også hvis man lider af angst, søvnløshed, tristhed, følelsen af isolation. Hvis du har problemer i parforholdet, på arbejdet? problemer med opdragelsen af børnene? måske havner du i de samme konflikter?

Eller hvis du bare ønsker en at snakke med.

forudsætningen for at terapien bliver et vellykket forløb, selvom det kan være smertefuldt, er paratheden til at betro sine intime forhold til psykoterapeuten.

Jeg har naturligvis 100 % tavshedspligt.

Vi starter med en uforpligtende samtale og aftaler derefter et evt videre forløb. 

En session er på ca 60 min.